Thiết Kế & Phát Triển

Chuyên cung cấp các dịch vụ về thiết kế và phát triển ứng dụng di động

Liên Hệ

Dịch Vụ

Không cần tìm kiếm, mọi thứ tốt nhất đều nằm cùng một nơi

Thiết Kế UX-UI
Phát Triển Ứng Dụng
Quản Lý Ứng Dụng

“I am the Queen of the Seven Kingdoms.” – Cersei

“Well, three at best.” – Jaime

George R.R. Martin – Trò chơi vương quyền

Thiết Kế UX-UI

Thiết kế luôn là ưu tiên hàng đầu của studio, bằng kinh nghiệm thực tế chúng tôi đã hoàn thiện quy trình thiết kế và đặt ra tiêu chuẩn cao về mặt thẩm mỹ để đưa ra những sản phẩm hiện đại tinh tế.

Tìm Hiểu →

Lập trình IOS – Android

Không những cung cấp cho bạn những giải pháp hiệu quả, chúng tôi còn giúp bạn hiện thực hoá chúng. Đội ngũ chúng tôi là những kỹ sư đáng tin cậy và hiểu rõ về công nghệ luôn làm bạn yên tâm về chất lượng.

Tìm Hiểu →

Quản lý ứng dụng

Chúng tôi chăm sóc khoản đầu tư của các bạn như của chính chúng tôi, liên tục kiểm tra và hoàn thiện chức năng theo nhu cầu của người dùng, cùng với đó là các dịch vụ bổ sung khác như quảng cáo, phân tích … Mục đích cuối cùng là mang lại thành công cho ứng dụng của bạn.

Tìm Hiểu →

Hình Ảnh

 

Công Nghệ

Keep your community engaged with today’s most trusted platforms.

Django

Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.

Swift

Swift is a powerful and intuitive programming language for macOS, iOS, watchOS, tvOS .... It is safe by design, yet also produces software that runs lightning-fast.

Flutter

Flutter is Google’s UI toolkit for building beautiful, natively compiled applications for mobile, web, and desktop from a single codebase

Kubernetes

Kubernetes (K8s) is an open-source system for automating deployment, scaling, and management of containerized applications.

Docker

For millions of developers today, Docker is the de facto standard to build and share containerized apps - from desktop, to the cloud.

DigitalOcean

DigitalOcean provides developers cloud services that help to deploy and scale applications that run simultaneously on multiple computers.

GitLab

From project planning and source code management to CI/CD and monitoring, GitLab is a complete DevOps platform, delivered as a single application.

GKE

GKE is an enterprise-grade platform for containerized applications, including stateful and stateless, AI and ML, Linux and Windows, ...

AWS

Amazon Web Services is a subsidiary of Amazon that provides on-demand cloud computing platforms and APIs to individuals, companies, and governments.

Java

Java is a general-purpose programming language that is class-based, object-oriented, and designed to have as few implementation dependencies as possible.

Python

Python is a high-level, general-purpose programming language. Its language constructs and object-oriented approach aim to help write clear, logical code.

WordPress

Over 60 million people choose WordPress to power their websites and blogs. Built on PHP and MySQL, its potential has evolved to a full content management system.

Các Dự Án

Liên Hệ

Liên lạc cho chúng tôi ngay!