Virtualenv là một công cụ cực kì phổ biến quản lý thư viện cho project python của bạn. Điểm hay
Read more
Ba quý đầu năm 2017 đã trôi qua, những xu hướng thiết kế ứng dụng di động cho năm nay
Read more